NohayOnline

Providing writeups (english & urdu) of urdu nohay, new & old

Nohay Salaam MarsiyaSHAUKATH BILGRAMI
Noha Nohakhan
Kubra ne kaha Hasan Abbas
Tehro ali akbar Muhamed Ali Khan
Yateem kehte hai log Farhan Razvi