NohayOnline

Providing writeups (english & urdu) of urdu nohay, new & old

Nohay Salaam MarsiyaJAWAD JAFRI
Noha Nohakhan
Abbas ke parcham ko Hasan Sadiq
Boond pani nahi Hasan Sadiq
Deke sar shabbir Hasan Sadiq
Ghazi ka alam logo Hasan Sadiq
Loriyan deke jise Hasan Sadiq
Sataya gaya zahra Sajid Jafri
Veeran haveli may Hasan Sadiq
Zainab ke saath Hasan Sadiq
Zindan hai lehad meri Hasan Sadiq