Providing writeups (english text) & audio (mp3) of all urdu nohay, new and old


Askar Ali Khan

NohaNohaqanShayarTopic
Allah nigehbanAskar Ali KhanSayeedMadina
Ay shehre madinaAskar Ali KhanunknownMadina
Bhai ko dekh rahiAskar Ali KhanViqarGeneral
Chadare fatema zehraAskar Ali KhanHilmiShaam
Kehti bano ye maqtalAskar Ali KhanSadiqAli Asghar(AS)
Sab khoon ke pyaseAskar Ali KhanMujahidGeneral
Soona hai madinaAskar Ali KhanunknownBibi Sughra(SA)
Tehro ali akbarAskar Ali KhanShaukathAli Akbar(AS)
Utho zameen-e-garmAskar Ali KhanunknownHazrath Qasim(AS)
Zainab tadap rahi haiAskar Ali KhanunknownGeneral